Chính Sách Giao Hàng

1. MỤC ĐÍCH
– Hỗ trợ chính sách vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, thi công sản phẩm nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại PCCC Hùng Gia Phát.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
2.1 Đối tượng áp dụng
– Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại website PCCC Hùng Gia Phát
2.2 Khu vực áp dụng
– Khu vực 1: Nội thành TP.HCM —-> Miễn phí vận chuyển và lắp đặt.
– Khu vực 2: Ngoại thành TPHCM —--> Miễn phí vận chuyển và lắp đặt vận chuyển.
2.3 Thời gian giao hàng cho khách hàng
– Khu vực 1: Vận chuyển trong vòng 24h.
– Khu vực 2: Vận chuyển trong vòng 3-7 ngày.
3. DỊC VỤ LẮP ĐẶT & SẢN PHẨM
– Trường hợp khách hàng có nhu cầu lắp đặt, thi công tại thời điểm giao nhận sản phẩm, PCCC Hùng Giá Phát sẽ hỗ trợ theo yêu cầu của quý khách hàng.
– Trường hợp khách hàng tự lắp đặt/ cài đặt/ sản phẩm :Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt/ lắp đặt cũng như mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm và con người như: rơi rớt làm hư hỏng sản phẩm, rơi rớt gây nguy hiểm đến tính mạng… PCCC Hùng Giá Phát không chiụ trách nhiệm